Merhaba Ziyaretçi; Bugün Saat
VERGİ MUAFİYETİ

4962 sayılı Kanunun 20.maddesine göre, Cumhurbaşkanınca 17/10/2022 tarih ve 6216 sayılı kararı ile vakfımız, “Vergi Muafiyeti Statüsü” kazanmıştır. Vakfımıza bağış yapacak kurumların bu statü ile sağlayacağı vergi avantajları ile Vakfımızın sağlayacağı vergi indirimleri, muafiyetler ve istisnalar aşağıda paylaşılmıştır.1) Gelir ve Kurumlar Vergisi Vergiden muaf vakıflar tarafından yapılan kültür ve turizm amaçlı faaliyetlere ilişkin bağışların tamamı (KVK, m.10/1-d; GVK, m. 89/7) ile bu vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait beyan edilen gelirin/kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmı (KVK, m.10/1-c; GVK, m. 89/4) bağış yapan gerçek kişi veya kurum tarafından beyannamede vergi matrahından indirim konusu yapılabilir. Bu istisna vakfa değil, bağışçıya yöneliktir.


A. Gelir Vergisi: GVK, m. 89/4 4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.


B. Kurumlar Vergisi KVK, m.10/1-c,d c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmı.


https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/vergi-muafiyeti-taninan-vakiflarin-listesi

Yorum yapın

Yorum yapma kapalı.

ANKARA 5 Günlük Hava Tahmini
Başkanımız
Haber Köşesi
Kemal Güran’ın Kaleminden
"Vakıflar, yöneticilerine Allah'ın birer emanetidir. Emanete ihanet ise büyük günahlardandır. Vakıf yöneticilerimizin bu güne kadar olduğu gibi bundan böyle de vakfımızın hizmetlerini gönüllülük bilinci içinde, maddi, manevi özverilerle geliştirip genişletmelerini ümit etmekteyiz. Çalışmak bizden başarı yüce Allah'tandır. ESYAV'ın kuruluşundan günümüze kadar vakfımıza hizmet verenlere uzun, sağlıklı ve mutlu ömürler dileriz. Ölenlere yüce Allah'tan rahmet niyaz ederiz."
Vakfımızın Banka Hesap Bilgileri
"Hayır işleyiniz ki, kurtuluşa eresiniz."
Ayet-i Kerime

"İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır."
Hadisi Şerif

Vakfımız, Yüksek Öğrenim Öğrencileri Burs Ödemeleri İçin Yardımlarınızı Bekler.

Kızılcahamam Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı
Vakıfbank Ankara Şubesi
IBAN: TR250001500158007285346288
esyav.com Ziyaretçi Sayısı
İletişim Bilgilerimiz
Hacıbayram Mahallesi Şehit Keskin Sokak No:9 Altındağ/Ankara

0312 322 1201 - 0312 322 1269

Whatsapp İletişim 03123221201

esyavvakfi@gmail.com - info@esyav.com