Vakfın Tarihçesi

ESYAV’ın kuruluş amacı; Eğitim çağındaki gençlerimize maddi destek sağlamak. Yöremizin sosyal ve kültürel yapısını tanıtmak.

ESYAV’ın faaliyetleri; Konferans ve seminerler düzenler, basılı ve görüntülü yayınlar yapar ve Vakfa yapılan bağışları amacına uygun olarak yerine getirir.

ESYAV’ın organları; Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Vakıf Merkezi’nden oluşur.